CONCURS

El Toll Blau

concursa amb Información

Qui va deixar a Miquel de Gaçulla postrat per a sempre?

Amb quin poble pretén Coquand unir les mines d’Utrillas a través del ferrocarril?

Qui són, generalment, els protagonistes de les contalles que tenen lloc a palaus?