Política de privacitat

Política de privacitat

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'usuari que l'emplenament de qualsevol formulari inclòs en aquesta web o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, impliquen el consentiment exprés de l'usuari / client, a la inclusió de les seues dades de caràcter personal en un fitxer propietat de Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb la finalitat de respondre a la seua sol·licitud i mantenir-lo informat sobre els productes i serveis comercialitzats per l'empresa.

Així mateix, l'usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part de Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, qui garanteix que les dades recollides no seran cedides a terceres persones ni usats amb un altre fi comercial que no siga per al qual han estat recollides.

L'usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud escrita, signada, dirigida a Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Pol. Industrial I. Ronda Tintorers 117. 46600 Alzira (València), i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.