CONCURS

Nit d’ànimes

concursa amb Información

Què va fer Marieta quan va sentir aquella veu estranya?

Què significa l’expressió «fer dissabte»?

On esperava Andreu a Marieta quan ella eixia de treballar?

Quin dia de l’any es narrava la contarella de Marieta?