CONCURS

La dansa del vetlatori

concursa amb Información

Quin dia de l’any 1905 havia nascut Joanet?

Qui s’encarregava d’organitzar el vetlatori quan moria un albat en el segle XX?