CONCURS

Revolta en l’horta

concursa amb Información

Quin significat té l’expressió «córrer la brama»?