CONCURS

Una ombra estranya

concursa amb Información

Qui va ser el primer que va afirmar haver vist la Quarantamaula a Gandia?

Què significa la paraula "perbocar"?

On van trobar els guàrdies la mare de Martí de Miravall?

Com defineixen la Quarantamaula la majoria de persones que l’han vista?