Josep Franco ens parla de Pinet, un roder de la Marina.