Vicent Borràs ens parla sobre La dansa del vetlatori.