Pepa Guardiola ens parla sobre Tomeu i la fada Joanaina.