Pepa Guardiola ens parla sobre Tomeu i la fada Joanaina, el quart llibre de la col·lecció «Llegir en valencià, les nostres contalles».